Zaloguj się
Submit
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Produkt dnia
Saszetka na klucze 210x130 mm
Saszetka na klucze 210x130 mm

81,18 zł

66,00 zł

zestaw
Koperta bezpieczna B4 biała
Koperta bezpieczna B4 biała

144,65 zł

117,60 zł

zestaw
Etykieta plombująca 100x20 mm czerwona
Etykieta plombująca 100x20 mm czerwona

221,40 zł

180,00 zł

zestaw
Plomba plastikowa Bag Lock L
Plomba plastikowa Bag Lock L

140,22 zł

114,00 zł

zestaw
Plomba kontenerowa Guard Lock
Plomba kontenerowa Guard Lock

250,92 zł

204,00 zł

zestaw
Plomba zaciskowa Cable Lock 5,0 mm
Plomba zaciskowa Cable Lock 5,0 mm

627,30 zł

510,00 zł

zestaw
Plomba kablowa Mini Cable Lock Premium 180 mm
Plomba kablowa Mini Cable Lock Premium 180 mm

369,00 zł

300,00 zł

zestaw
Plomba plastikowa Strong Pull Up
Plomba plastikowa Strong Pull Up

162,36 zł

132,00 zł

zestaw
Regulamin

Słownik pojęć:
Klient – pod pojęciem klienta rozumie się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu Towarów w celach związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Securityexpert24.com (sprzedawca) - Sklep internetowy securityexpert24.com, działający pod adresem www.securityexpert24.com prowadzony jest przez: Security Expert Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Winogrady 118 wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000272828, z kapitałem zakładowym 60000 opłaconym w całości, nr NIP 778-144-52-02, nr Regon 300574654;
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Security Expert pod adresem securityexpert24.com, zwany dalej również Sklepem;
Towar - produkt prezentowany przez Security Expert w Sklepie Internetowym;
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta (oferta), zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży przy wykorzystaniu Sklepu internetowego, składający Zamówienie zobowiązany jest wskazać miejsce dostawy Towarów objętych Zamówieniem, jeżeli jest ono inne, niż siedziba Klienta;
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Security Expert sp. z o.o. i Klientem, przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego;
Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki i zasady sprzedaży Towarów przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego.

Informacje ogólne
Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem strony www.securityexpert24.com (sprzedaż internetowa).
Informacje o Towarach podane w Sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny oraz dostępność nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, ale stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
Informacje o Towarach oraz zaproszenie do zawarcia umowy jest skierowane do Klientów będących przedsiębiorcami, co oznacza, iż do Umowy sprzedaży nie mają zastosowania przepisy ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

Przyjmowanie i realizacja zamówień
Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia w sklepie można składać na stronach internetowych poprzez formularz zamówień a także listem e-mail wysłanym na adres administracja@securityexpert.pl. Informacje o towarach umieszcza na stronie www.securityexpert24.com

Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail umożliwiającego potwierdzenie oraz ewentualną weryfikację zamówienia. Szczegółowe czynności związane z realizacją zakupów w sklepie internetowym, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralną część

Regulaminu.
Zamówienia złożone bez podania tych danych będą usuwane.

W celu złożenia zamówienia klient musi dokonać:

 1. wyboru zamawianych towarów
 2. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą być różne adresy)
 3. wyboru sposobu płatności


Zawartość Sklepu internetowego oraz wszystkich pozostałych stron w domenie securityexpert24.com zawierających spisy oferowanych towarów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożone przez klienta zamówienie nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia lub wysyłając list e-mail zawierający zamówienie składa firmie Security Expert ofertę kupna określonego towaru.

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie Klient jest informowany drogą mailową o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

częściowa realizacja – wybór przez klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
anulowanie całości zamówienia – wybór przez klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji Zamówienia.
Jeśli klient dokonał zapłaty za towar – Sklep zwróci należność w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od anulowania części lub całości zamówienia.

W przypadku niedostępności towaru w magazynie lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty jej zawarcia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni od powiadomienia Klienta o odstąpieniu od umowy przez Sklep (wiadomość zostanie wysłana na wskazany przez Klienta adres e-mail).

Zmiany w zamówieniach.
Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować tylko do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem za pośrednictwem listu e-mail wysłanego na adres: administracja@securityexpert.pl
Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane poprzez kontakt z Biurem za pośrednictwem listu e-mail wysłanego na adres: administracja@securityexpert.pl

Ceny towarów.
Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

 • podawane są w złotych polskich
 • podane ceny są cenami netto, w koszyku wyświetlane są ceny brutto
 • nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy
 • cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia
 • koszt dostawy znajduje się po stronie Sklepu pod warunkiem, że kwota zamówienia przekracza 499,00 PLN netto. Jeśli zamówienie nie przekracza kwoty 499,00 PLN netto klient ponosi koszt dostawy 25,00 PLN netto, który zostaje doliczony do faktury.


Czas realizacji zamówienia
Zamówienie na terytorium Polski, w przypadku dostępności towaru w magazynie, dostarczane jest na adres wskazany przez Klienta, za pośrednictwem firmy kurierskiej, w terminie 5 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia przez sklep.
Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.


Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

 • przedpłata tradycyjnym przelewem bankowym na konto w banku ING Bank Śląski S.A. 57 1050 1520 1000 0023 1737 4227
 • przelew bankowy za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl oraz Klarna/Sofort
 • za pośrednictwem karty płatniczej w systemie Przelewy24.pl - operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 • płatność przy odbiorze, przy dodatkowym koszcie 10 zł netto ponoszonym przez klienta w związku z wyższym kosztem dostawy przez firmę kurierską
 • płatność po otrzymaniu towaru w ustalonym indywidualnie terminie dla klientów o dobrej kondycji płatniczej, przyznawane po analizie dokumentów finansowych

Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności "płatność przy odbiorze" Klientowi, który nie odbierze jednego zrealizowanego zamówienia płatnego przy odbiorze, bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż "przy odbiorze".

 

Prawo odstąpienia od umowy
Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (zwanej dalej „Ustawą”).

Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od Umowy zostały opisane szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu o treści zgodnej z Załącznikiem numer 1 do Ustawy.

Wykonanie prawa odstąpienia od Umowy może zostać wykonane przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od Umowy, zawartego w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu o treści zgodnej z Załącznikiem numer 2 do Ustawy.

Klient ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i Sprzedawcy podlegają zwrotowi.

Klient ma obowiązek zwrócić Towar będący przedmiotem zwrotu w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

Dostawa
Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

Dostawa zamówionych towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia oraz po potwierdzeniu zamówienia z opiekunem handlowym.

Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez klienta zamówienia, o ile produkty w trakcie składania zamówienia są dostępne.

Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją co ułatwi jej rozpatrzenie.

 

Reklamacja
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towarów powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania protokołu reklamacyjnego. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie poinformować sprzedawcę o tym fakcie za pośrednictwem poczty e-mail na adres: administracja@securityexpert.pl, a następnie oczekiwać informacji zwrotnej potwierdzającej fakt reklamowania towaru (w związku z uszkodzeniami powstałymi podczas transportu). Po otrzymanym potwierdzeniu odesłać towar na adres magazynu firmy: Security Expert sp. z o.o.: ul. Grabiszyńska 231 E-F, 53-234 Wrocław.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę z wypełnionym formularzem reklamacji.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Sklep, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, nieuszkodzony towar zostanie odesłany do klienta. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Ustawowa odpowiedzialność Security Expert z tytułu rękojmi za wady Towaru jest pomiędzy Stronami wyłączona.

Security Expert nie przyjmuje zwrotu produktów zakupionych w Sklepie Internetowym.

Inne
Sklep nieodpłatnie udostępnia Klientowi regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych firmy w bazie Security Expert sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych firmy.
Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
Do umowy sprzedaży Towarów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.


Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2015 r.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.securityexpert24.com Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


 

 


 

*Bezpłatna dostawa powyżej 499 zł netto

 

Po złożeniu zamówienia otrzymasz fakturę na swój adres e-mail

 

 


 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl